ON
ON
YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đội Việt Nam giải phóng quân ra đời là sự kết hợp của các tổ chức nào? 

  • A. 
   Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với đội du kích Bắc Sơn. 
  • B. 
   Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với đội du kích Ba tơ. 
  • C. 
   Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với Cứu quốc quân. 
  • D. 
   Cứu quốc quân với du kích Thái Nguyên. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Việt Nam giải phóng quân là tên gọi của lực lượng quân sự chủ lực của Việt Minh từ tháng 5 đến tháng 9 - 1945. Ngày 15 - 4 - 1945, Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc Kỳ họp tại Hiệp Hòa, Bắc Giang quyết định hợp nhất Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân với Cứu quốc quân do Chu Văn Tấn chỉ huy, đổi tên thành Việt Nam Giải phóng quân, lực lượng quân sự chính của Việt Minh để giành chính quyền năm 1945. Lễ hợp nhất được tổ chức ngày 15 tháng 5 năm 1945 tại Chợ Chu (Thái Nguyên). Sau khi nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập (2 - 9 - 1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra chỉ thị, chấn chỉnh, mở rộng và đổi tên Việt Nam giải phóng quân thành Vệ quốc đoàn - quân đội chủ lực của quốc gia Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 276907

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON