OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sau khi Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, sự kiện lịch sử thế giới nào dưới đây có tác động mạnh mẽ đến cách mạng Việt Nam ? 

  • A. 
   Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập. 
  • B. 
   Phong trào giải phóng dân tộc dâng cao ở châu Phi và châu Mĩ. 
  • C. 
   Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc. 
  • D. 
   Cách mạng tháng Mười Nga thành công. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi, nước Nga Xô Viết ra đời, Quốc tế cộng sản được thành lập... Tình hình đó đã tác động mạnh đến Việt Nam.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 276901

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON