OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ngày 10 – 10 – 1954 là ngày diễn ra sự kiện quan trọng nào ở Việt Nam?

  • A. 
   Quân đội Việt Nam tiếp quản thủ đô Hà Nội
  • B. 
   Trung ương Đảng, Chính phủ ra mắt nhân dân Thủ đô
  • C. 
   Miền Bắc hoàn toàn giải phóng 
  • D. 
   Pháp rút quân khỏi miền Nam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ngày 10-10-1954, quân đội Việt Nam tiếp quản thủ đô Hà Nội trong không khí từng bừng của ngày hội giải phóng.

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 240699

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF