ON
ON
YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 24 Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (9-1975) là

  • A. 
   Nhất trí chủ trương thống nhất đất nước về mặt nhà nước
  • B. 
   Đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước
  • C. 
   Chuẩn bị kế hoạch tổng tuyển cử trong cả nước
  • D. 
   Chuẩn bị nội dung cơ bản cho kì họp Quốc hội khóa mới

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Để đáp ứng nguyện vọng của quần chúng nhân dân và quy luật phát triển của lịch sử Việt Nam, Hội nghị lần thứ 24 Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (9-1975) đã đề ra nhiệm vụ hoàn thành thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 240714

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON