OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ngày 25/4/1976, ở Việt Nam đã diễn ra sự kiện lịch sử quan trọng gì?

  • A. 
   Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung
  • B. 
   Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất đất nước
  • C. 
   Kì họp thứ nhất Quốc hội khóa VI
  • D. 
   Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ngày 25/4/1976, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tiến hành trong cả nước. Hơn 23 triệu cử tri (98,8% tổng số cử tri) đi bỏ phiếu và bầu ra 492 đại biểu.

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 240730

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON