ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Bước sang thế kỉ XXI, xu thế chủ đạo trong quan hệ quốc tế là

  • A. 
   Tăng cường liên kết khu vực để tăng cường tiềm lực kinh tế, quân sự.
  • B. 
   Hòa bình, hợp tác và phát triển.
  • C. 
   Cạnh tranh khốc liệt để tồn tại.
  • D. 
   Cùng tồn tại trong hòa bình, các bên cùng có lợi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Bước sang thế kỉ XXI, xu thế chủ đạo trong quan hệ quốc tế là hòa bình, hợp tác và phát triển.

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 240789

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF