ON
ON
YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một trong những yếu tố tác động đến sự hình thành một trật tự thế giới mới sau chiến tranh lạnh là

  • A. 
   Tư bản tài chính xuất hiện và chi phối thế giới
  • B. 
   Các trung tâm kinh tế- tài chính Tây Âu và Nhật Bản ra đời
  • C. 
   Sự phát triển của các cường quốc và Liên minh châu Âu (EU)
  • D. 
   Sự xuất hiện và ngày càng mở rộng của các tổ chức độc quyền

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trật tự thế giới mới đang trong quá trình hình thành theo xu hướng “đa cực”, với sự vươn lên của các cường quốc như Mĩ, Nhật Bản, Trung Quốc, Liên minh châu Âu…

  Đáp án cần chọn là: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 240775

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON