ON
ON
YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm khác của chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 so với chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 của quân dân Việt Nam là về

  • A. 
   Địa hình tác chiến.  
  • B. 
   Loại hình chiến dịch.
  • C. 
   Đối tượng tác chiến
  • D. 
   Lực lượng chủ yếu 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  - Đáp án A loại vì địa hình tác chiến đều là đánh vùng đồi núi.

  - Đáp án C loại vì đối tượng tác chiến đều là quân đội của thực dân Pháp.

  - Đáp án D loại vì lực lượng chủ yếu đều là bộ đội chủ lực.

  - Đáp án B đúng vì điểm khác nhau giữa hai chiến dịch là ở loại hình chiến dịch. Trong đó, chiến dịch Việt Bắc là chiến dịch phản công lớn đầu tiến của ta còn chiến dịch Biên giới là chiến dịch tiến công lớn đầu tiên của ta.

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 240738

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON