ON
ON
YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sau năm 1975 tình hình miền Nam có điểm gì nổi bật?

  • A. 
   Tàn dư của chiến tranh, chế độ thực dân mới còn tồn tại nặng nề
  • B. 
   Tàn dư của chế độ thực dân cũ còn nặng nề, công nhân thất nghiệp
  • C. 
   Chính quyền cũ chỉ mới bị xóa bỏ ở các trung tâm thành phố
  • D. 
   Lực lượng tay sai chống phá cách mạng vẫn liên tục gây bạo loạn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Mặc dù miền Nam đã hoàn toàn giải phóng, chế độ thực dân mới của Mĩ cùng bộ máy chính quyền trung ương Sài Gòn bị sụp đổ nhưng những tàn dư của chế độ này vẫn còn tồn tại. Nhiều làng mạc, đồng ruộng bị tàn phá, bỏ hoang. Đội ngũ thất nghiệp lên tới hàng triệu người. Số người mù chữ chiếm tỉ lệ lớn trong dân của. Kinh tế phát triển thiếu cân đối, lệ thuộc vào bên ngoài

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 240710

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON