ON
ON
YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Biển hiện nào dưới đây không phản ánh đúng xu thế phát triển của thế giới sau chiến tranh lạnh?

  • A. 
   Hòa bình, hợp tác và phát triển là xu thế chủ đạo của thế giới
  • B. 
   Các quốc gia đều lấy phát triển kinh tế làm trung tâm
  • C. 
   Trật tự thế giới đơn cực được xác lập trong quan hệ quốc tế
  • D. 
   Sự vươn lên cạnh tranh của các trung tâm kinh tế trong trật tự thế giới mới

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sau chiến lạnh, thế giới phát triển theo các xu thế chính sau đây:

  1- Trật tự hai cực Ianta sụp đổ, trật tự thế giới mới đang dần dần hình thành theo xu hướng đa cực.        

  2- Các quốc gia tập trung phát triển kinh tế

  3- Mỹ đang ra sức thiết lập một trật tự thế giới “đơn cực” để làm bá chủ thế giới, nhưng không thực hiện được.

  4- Sau “chiến tranh lạnh”, nhiều khu vực thế giới không ổn định, nội chiến, xung đột quân sự kéo dài (Ban-căng, châu Phi, Trung Á).

  Đáp án cần chọn là: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 240806

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON