OFF
OFF
ADMICRO
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Xu thế phát triển của thế giới sau Chiến tranh lạnh tạo ra

  • A. 
   Trật tự thế giới “đa cực”, với sự vươn lên của nhiều cường quốc.
  • B. 
   Thời cơ và thách thức với mỗi quốc gia, dân tộc.
  • C. 
   Điều kiện để các nước tập trung phát triển kinh tế, xây dựng sức mạnh quốc gia tổng hợp.
  • D. 
   Xung đột quân sự, khủng bố li khai ở nhiều khu vực trên thế giới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Với xu thế phát triển của thế giới sau Chiến tranh lạnh, ngày nay các quốc gia - dân tộc vừa có những thời cơ phát triển thuận lợi, vừa phải đối mặt với những thách thức gay gắt.
   Các ý A, C, D là biểu hiện của tình hình thế giới sau Chiến tranh lạnh.

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 240798

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF