ON
ON
YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tháng 9-1940, ở Đông Dương đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?

  • A. 
   Phát xít Nhật vào Đông Dương
  • B. 
   Pháp kí với Nhật hiệp định phòng thủ chung Đông Dương
  • C. 
   Nhật đảo chính Pháp độc chiếm Đông Dương
  • D. 
   Nhật đầu hàng hoàn toàn quân Đồng minh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cuối tháng 9-1940, quân Nhật vượt biên giới Việt- Trung tiến vào miền Bắc Việt Nam. Quân Pháp nhanh chóng đầu hàng. Pháp- Nhật câu kết với nhau cùng bóc lột nhân dân Đông Dương.

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 240697

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON