ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đâu không phải là hạn chế của nền kinh tế miền Nam trong những năm 1954-1975?

  • A. 
   Vẫn mang tính chất nông nghiệp
  • B. 
   Phát triển không cân đối
  • C. 
   Lệ thuộc nặng nền vào viện trợ bên ngoài
  • D. 
   Công- thương nghiệp quy mô lớn phát triển

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trong giai đoạn 1954-1975, miền Nam có nền kinh tế trong chừng mực nhất định phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa, song về cơ bản vẫn mang tính chất của kinh tế nông nghiệp, sản xuất nhỏ và phân tán, phát triển không cân đối, lệ thuộc nặng nề vào viện trợ bên ngoài

  Đáp án cần chọn là: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 240712

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF