ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đối với các nhà yêu nước tiền bối, Nguyễn Tất Thành có thái độ như thế nào?

  • A. 
   Không tán thành con đường cứu nước của họ.
  • B. 
   Khâm phục tinh thần yêu nước của họ.
  • C. 
   Rất tán thành con đường cứu nước của họ.     
  • D. 
   Khâm phục tinh thần yêu nước nhưng không tán thành con đường cứu nước của họ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 199931

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF