RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 17 trang 14 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 17 tr 14 sách GK Toán 9 Tập 1

Áp dụng quy tắc khai phương một tích, hãy tính:

a) \(\sqrt{0,09.64}\);                         b) \(\sqrt{2^{4}.(-7)^{2}}\)

c) \(\sqrt{12,1.360}\);                        d) \(\sqrt{2^{3}.3^{4}}\)

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17

Khi khai phương một tích của số không âm, các bạn nhớ rằng hãy khai phương từng thừa số rồi nhân kết quả với nhau nhé, cụ thể ở bài 17 này là:

Câu a:

\(\sqrt{0,09.64}=\sqrt{(0,3)^2.8^2}=\sqrt{(0,3)^2}.\sqrt{8^2}=0,3.8=2,4\)

Câu b:

\(\sqrt{2^{4}.(-7)^{2}}=\sqrt{4^2}.\sqrt{(-7)^2}=4.7=28\)

Câu c:

\(\sqrt{12,1.360}=\sqrt{121.36}=\sqrt{11^2.6^2}=\sqrt{11^2}.\sqrt{6^2}=11.6=66\)

Câu d:

\(\sqrt{2^{3}.3^{4}}=\sqrt{2.2^2.(3^2)^2}=\sqrt{2}.\sqrt{2^2}.\sqrt{9^2}=\sqrt{2}.9.2=18\sqrt{2}\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17 trang 14 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA