ON
ON
YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 3.1 trang 10 SBT Toán 9 Tập 1

Giải bài 3.1 tr 10 sách BT Toán lớp 9 Tập 1

Giá trị của \(\sqrt {1,6} .\sqrt {2,5} \) bằng:

(A) 0,20 ;

(B) 2,0 ;

(C) 20,0 ;

(D) 0,02;

Hãy chọn đáp án đúng.

ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

+) Nếu \(A \ge 0,B \ge 0\) thì \(\sqrt {A.B}  = \sqrt A .\sqrt B \) 

+) \(\sqrt {{A^2}}  = \left| A \right|\) 

Với \(A \ge 0\) thì \(\left| A \right| = A\)

Với \(A < 0\) thì \(\left| A \right| = - A\)

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
\sqrt {1,6} .\sqrt {2,5}=\sqrt {1,6.2,5} \\= \sqrt {(16.0,1).(25.0,1)} = \sqrt {16.25.0,01} \\= \sqrt {16} .\sqrt {25} .\sqrt {0,01} \\
= 4.5.0,1\\
= 20.0,1\\
= 2,0
\end{array}\)

Chọn đáp án (B)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.1 trang 10 SBT Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

ZUNIA9
OFF
ON