ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 34 trang 10 SBT Toán 9 Tập 1

Giải bài 34 tr 10 sách BT Toán lớp 9 Tập 1

Tìm x, biết:

a) \(\sqrt {x - 5}  = 3\);

b) \(\sqrt {x - 10}  =  - 2\);

c) \(\sqrt {2x - 1}  = \sqrt 5 \);

d) \(\sqrt {4 - 5x}  = 12\).

ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Để tìm \(x\) trong bài toán này ta phải thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tìm điều kiện xác định:

Áp dụng \(\sqrt A \) xác định khi \(A \ge 0\)

Bước 2: Giải phương trình bằng cách bình phương hai vế.

\(\sqrt A  = B \Leftrightarrow {A} = B^2\)

Bước 3: Kết hợp điều kiện và kết luận nghiệm của phương trình.

Lời giải chi tiết

a) \(\sqrt {x - 5}  = 3\) điều kiện: \(x - 5 \ge 0 \Leftrightarrow x \ge 5\)

Ta có: \(\sqrt {x - 5}  = 3 \Leftrightarrow x - 5 = 9 \Leftrightarrow x = 14\)

b) \(\sqrt {x - 10}  =  - 2\) điều kiện: \(x - 10 \ge 0 \Leftrightarrow x \ge 10\)

Vì \(\sqrt {x - 10}  \ge 0\) nên không có giá trị nào của x để \(\sqrt {x - 10}  =  - 2\)

\(\sqrt {2x - 1}  = \sqrt 5 \) điều kiện: \(2x - 1 \ge 0 \Leftrightarrow x \ge 0,5\)

Ta có: 

\(\eqalign{
& \sqrt {2x - 1} = \sqrt 5 \Leftrightarrow 2x - 1 = 5 \cr 
& \Leftrightarrow 2x = 6 \Leftrightarrow x = 3 \cr} \)

d) \(\sqrt {4 - 5x}  = 12\) điều kiện: \(4 - 5x \ge 0 \Leftrightarrow x \le {4 \over 5}\)

Ta có: 

\(\eqalign{
& \sqrt {4 - 5x} = 12 \Leftrightarrow 4 - 5x = 144 \cr 
& \Leftrightarrow - 5x = 140 \Leftrightarrow x = - 28 \cr} \)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34 trang 10 SBT Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

ZUNIA9
OFF
ON