OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
AMBIENT

can tu's Profile

can tu

can tu

19/04/1999

Số câu hỏi 2707
Số câu trả lời 1718
Điểm 3833
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (261)

  • can tu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 tháng
  • can tu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 tháng
  • can tu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 tháng
  • can tu: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • can tu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • can tu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • can tu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • can tu: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • can tu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • can tu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
OFF