RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 23 trang 15 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 23 tr 15 sách GK Toán 9 Tập 1

Chứng minh.

a) \((2 - \sqrt{3})(2 + \sqrt{3}) = 1\)

b) \((\sqrt{2006} - \sqrt{2005})\) và \((\sqrt{2006} + \sqrt{2005})\) là hai số nghịch đảo của nhau.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 23

Trước hết, ta nhắc lại khái niệm hai số nghịch đảo. Hai số được gọi là nghịch đảo khi tích của chúng bằng 1. Chúng ta thử giải quyết bài 23 sau:

Câu a:

\((2 - \sqrt{3})(2 + \sqrt{3})=2^2-(\sqrt{3})^2=4-3=1\)

Câu b: Ta tìm tích của hai số \((\sqrt{2006} - \sqrt{2005})\) và \((\sqrt{2006} + \sqrt{2005})\)

Ta có:

\((\sqrt{2006} + \sqrt{2005})(\sqrt{2006} - \sqrt{2005})=(\sqrt{2006})^2-(\sqrt{2005})^2\)

\(=2006-2005=1\)

Vậy hai số trên là nghịch đảo của nhau!

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23 trang 15 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA