ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 9 trang 29 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 9 tr 29 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Tính giá trị của biểu thức \(x^2y^3+xy\) tại x=1 và \(y = \frac{1}{2}\)

ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

\({x^2}{y^3} + xy = {1^2}.{\left( {\frac{1}{2}} \right)^3} + 1\left( {\frac{1}{2}} \right) = 1.\frac{1}{8} + \frac{1}{2} = \frac{{1 + 4}}{8} = \frac{5}{8}\)

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 29 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

ZUNIA9
OFF
ON