ON
ON
YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 6 trang 19 SBT Toán 7 Tập 2

Giải bài 6 tr 19 sách BT Toán lớp 7 Tập 2

Cho biểu thức \(5{{\rm{x}}^2} + 3{\rm{x}} - 1\). Tính giá trị của biểu thức tại: 

a) \(x = 0\)

b) \(x =  - 1\)

c) \(x = \dfrac{1 }{3}\)

ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Thay \(x=x_0\) vào biểu thức đã cho để tính giá trị biểu thức. 

Lời giải chi tiết

a) Thay \(x = 0\) vào biểu thức ta có:

\(\displaystyle {5.0^2} + 3.0 - 1 = 0 + 0 - 1 =  - 1\)

Vậy giá trị của biểu thức \(\displaystyle 5{{\rm{x}}^2} + 3{\rm{x}} - 1\) tại \(x = 0\) là \(-1\)

b) Thay \(x = -1\) vào biểu thức ta có:

\(\displaystyle 5.{\left( { - 1} \right)^2} + 3.\left( { - 1} \right) - 1 \)\(\displaystyle = 5.1 - 3 - 1 = 1\)

Vậy giá trị của biểu thức \(\displaystyle 5{{\rm{x}}^2} + 3{\rm{x}} - 1\) tại \(x = -1\) là \(1.\)

c) Thay \(\displaystyle x = \dfrac{1}{3}\) vào biểu thức ta có:  

\(\displaystyle 5.{\left( {{1 \over 3}} \right)^2} + 3.{1 \over 3} - 1 \)\(\displaystyle = 5.{1 \over 9} + 1 - 1 = {5 \over 9}\)

Vậy giá trị của biểu thức \(\displaystyle 5{{\rm{x}}^2} + 3{\rm{x}} - 1\) tại \(\displaystyle x = \dfrac{1 }{ 3}\) là \(\displaystyle \dfrac{5 }{9}\) 

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 19 SBT Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

ZUNIA9
OFF
ON