ON
ON
YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 12 trang 20 SBT Toán 7 Tập 2

Giải bài 12 tr 20 sách BT Toán lớp 7 Tập 2

Có một vòi chảy vào một bể chứa nước, mỗi phút được \(x\) lít nước. Cùng lúc đó một vòi khác chảy từ bể ra. Mỗi phút lượng nước chảy ra bằng \(\dfrac{1 }{ 3}\) lượng nước chảy vào.

a) Hãy biểu thị số nước có thêm trong bể sau khi đồng thời mở cả hai vòi trên trong \(a\) phút.

b) Tính số nước có thêm trong bể trên biết \(x = 30; a = 50\). 

ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

a) Tính lượng nước vòi chảy vào trong \(a\) phút 

Tính lượng nước vòi chảy ra trong \(a\) phút

Lượng nước có thêm trong bể trong \(a\) phút bằng lượng nước chảy vào trừ đi lượng nước chảy ra

b) Thay số và tính toán.

Lời giải chi tiết

a) Sau \(a\) phút, vòi nước chảy vào được \(ax\) (lít)

Sau \(a\) phút, vòi nước chảy ra được \(\dfrac{{ax}}{3}\) (lít)

Sau \(a\) phút số nước có thêm trong bể \(ax - \dfrac{{ax}}{3} = \dfrac{{2ax}}{3}\) (lít) (1)

b) Thay \(x = 30, a = 50\) vào biểu thức (1) thì số lít nước có thêm trong bể là: \(\dfrac{{2.50.30}}{3} = 1000\) (lít)

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 20 SBT Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

ZUNIA9
OFF
ON