ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 11 trang 20 SBT Toán 7 Tập 2

Giải bài 11 tr 20 sách BT Toán lớp 7 Tập 2

Điền vào bảng sau:

Biểu thức

Giá trị biểu thức tại

x = -2

x = -1

x = 0

x = 1

x = 2

3x – 5

         

x2

         

x2 – 2x + 1

       


 

ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Để tính giá trị biểu thức tại \(x=x_0\) ta thay \(x=x_0\) vào biểu thức đã cho rồi tính toán.

Lời giải chi tiết

Biểu thức

Giá trị biểu thức tại

x = -2

x = -1

x = 0

x = 1

x = 2

3x – 5

-11

-8

-5

-2

1

x2

4

1

0

1

4

x2 – 2x + 1

9

4

1

0

1

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 20 SBT Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

ZUNIA9
OFF
ON