ON
ON
YOMEDIA
16AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 2.2 trang 20 SBT Toán 7 Tập 2

Giải bài 2.2 tr 20 sách BT Toán lớp 7 Tập 2

Giá trị của biểu thức \({x^5} - {y^5}\) tại \(x = 1; y = - 1\) là:

(A) -1;                           (B) 0;               

(C) 1;                             (D) 2.

Hãy chọn phương án đúng.

ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Để tính giá trị biểu thức tại \(x=x_0;y=y_0\) ta thay \(x=x_0;y=y_0\) vào biểu thức đã cho rồi tính toán. 

Lời giải chi tiết

Thay \(x = 1; y = - 1\) vào biểu thức đã cho, ta được:

\(1^5-(-1)^5=1-(-1)=2\)

Đáp án đúng: (D).

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.2 trang 20 SBT Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

ZUNIA9
OFF
ON