ON
ON
YOMEDIA
01AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 2.1 trang 20 SBT Toán 7 Tập 2

Giải bài 2.1 tr 20 sách BT Toán lớp 7 Tập 2

Tính giá trị của biểu thức \(2{{\rm{x}}^4} - 5y\) tại \(x = -2; y = 4\) 

ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Để tính giá trị biểu thức tại \(x=x_0;y=y_0\) ta thay \(x=x_0;y=y_0\) vào biểu thức đã cho rồi tính toán.

Lời giải chi tiết

Thay \(x = -2; y = 4\) vào biểu thức ta được:

\(2.{( - 2)^4} - 5.4 = 2.16 - 5.4 \)\(= 32 - 20 = 12\)

Vậy giá trị của biểu thức \(2{{\rm{x}}^4} - 5y\) tại \(x = -2; y = 4\) là \(12\)

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.1 trang 20 SBT Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

ZUNIA9
OFF
ON