ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 10 trang 20 SBT Toán 7 Tập 2

Giải bài 10 tr 20 sách BT Toán lớp 7 Tập 2

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài \(x (m),\) chiều rộng \(y (m) (x, y  > 4).\) Người ta mở một lối đi xung quanh vườn (thuộc đất của vườn) rộng \(2m.\) 

a) Hỏi chiều dài, chiều rộng của khu đất còn lại để trồng trọt là bao nhiêu (m)?

b) Tính diện tích khu đất trồng trọt biết \(x = 15m, y = 12m.\)

ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Viết biểu thức tính diện tích hình chữ nhật rồi thay số vào để tính toán.

Diện tích hình chữ nhật bằng tích chiều dài với chiều rộng.

Lời giải chi tiết

a) Chiều dài khu đất trồng trọt là \(x – 4 (m)\)

    Chiều rộng khu đất trồng trọt là  \(y – 4 (m)\)

b) Diện tích khu đất trồng trọt là: \(\left( {x-4} \right)\left( {y-4} \right)({m^2})\) (1)

Thay \(x = 15m, y = 12 m\) vào biểu thức (1), ta có:

\(S = \left( {15-4} \right).\left( {12-4} \right) \)\(= 11.8 = 88\left( {{m^2}} \right)\)

 

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 20 SBT Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

ZUNIA9
OFF
ON