ON
ON
YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 7 trang 29 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 7 tr 29 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Tính giá trị của các biểu thức sau tại m = -1 và n = 2:

a) 3m-2n

b) 7m+2n-6

ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta lần lượt thay các giá trị m = -1; n = 2 vào từng biểu thức rồi tính giá trị của biểu thức

a) 3m - 2n = 3(-1)-2.2= -3 - 4= -7

Biểu thức 3m - 2n luôn luôn tính được với mọi giá trị của \(m,n \in R\)

b)  7m + 2n -6 = 7(-1)+2.2 - 6 = -7+4 -6= -9

Biểu thức 7m + 2n - 6 luôn luôn tính được với mọi giá trị của \(m,n \in R\)

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 29 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

ZUNIA9
OFF
ON