OFF
OFF
ADMICRO
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 4.27 trang 206 SBT Toán 12

Giải bài 4.27 tr 206 SBT Toán 12

Giải các phương trình sau trên tập số phức :
a) \({2{x^2} + 3x + 4 = 0}\)

b) \({3{x^2} + 2x + 7 = 0}\)

c) \({2{x^4} + 3{x^2} - 5 = 0}\)

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

a) 

\(\begin{array}{l}
2{x^2} + 3x + 4 = 0,\Delta  =  - 23,\sqrt \Delta   = \sqrt {23} i\\
 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = \frac{{ - 3 + i\sqrt {23} }}{4}\\
x = \frac{{ - 3 - i\sqrt {23} }}{4}
\end{array} \right.
\end{array}\)

b)

\(\begin{array}{l}
3{x^2} + 2x + 7 = 0,\Delta ' =  - 20,\sqrt {\Delta '}  = 2\sqrt 5 i\\
 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = \frac{{ - 1 + 2i\sqrt 5 }}{3}\\
x = \frac{{ - 1 - 2i\sqrt 5 }}{3}
\end{array} \right.
\end{array}\)

c)

\(\begin{array}{l}
2{x^4} + 3{x^2} - 5 = 0,\Delta  = 49,\sqrt \Delta   = 7\\
 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
{x^2} =  - \frac{5}{2}\\
{x^2} = 1
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x =  \pm i\sqrt {\frac{5}{2}} \\
x =  \pm 1
\end{array} \right.
\end{array}\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.27 trang 206 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Việt Long

  Giải phương trình: \(2{x^2} + 3x + 4 = 0\) 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Hien

  Cho \(z = a + bi\) là một số phức. Hãy tìm một phương trình bậc hai với hệ số thực nhận \(z\) và \( \overline{z}\) làm nghiệm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • RANDOM
  YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
  YOMEDIA
  Phạm Khánh Linh

  Cho \(a, b, c \in \mathbb R\), \(a \ne 0\), \(z_1\) và \(z_2\) là hai nghiệm của phương trình \(a{z^2} + {\rm{ }}bz{\rm{ }} + {\rm{ }}c{\rm{ }} = {\rm{ }}0\)  Hãy tính \({z_1} + {z_2}\) và \({z_1} {z_2}\) theo các hệ số \(a, b, c\).  

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
MGID
ON