YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Bài tập 5.15 trang 202 SBT Toán 11

Giải bài 5.15 tr 202 SBT Toán 11

Tìm đạo hàm của hàm số \(y = \frac{{5 - 3x - {x^2}}}{{x - 2}}\)

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
y\prime  = \frac{{\left( {5 - 3x - {x^2}} \right)\prime \left( {x - 2} \right) - \left( {x - 2} \right)\prime \left( {5 - 3x - {x^2}} \right)}}{{{{\left( {x - 2} \right)}^2}}}\\
 = \frac{{\left( { - 2x - 3} \right)\left( {x - 2} \right) - \left( {5 - 3x - {x^2}} \right)}}{{{{\left( {x - 2} \right)}^2}}}\\
 = \frac{{ - 2{x^2} + x + 6 - 5 + 3x + {x^2}}}{{{{\left( {x - 2} \right)}^2}}}\\
 = \frac{{ - {x^2} + 4x + 1}}{{{{\left( {x - 2} \right)}^2}}}
\end{array}\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.15 trang 202 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
 • Nguyễn Trung Thành
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Nguyen Phuc
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh vương
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trieu Tien
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • ngọc trang
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA