RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
IN_IMAGE

Bài tập 21 trang 204 SGK Toán 11 NC

Bài tập 21 trang 204 SGK Toán 11 NC

Cho hàm số f(x) = x3 − 3x2 + 2. Hãy giải bất phương trình :

a) f'(x) > 0

b) f′(x) ≤ 3

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết

Đạo hàm: f'(x) = 3x2 - 6x

a) f′(x) > 0 ⇔ 3x2 − 6x > 0 ⇔ x < 0 hoặc x > 2

b)

\(\begin{array}{*{20}{l}}
{f\prime (x) \le 3 \Leftrightarrow 3{x^2} - 6x \le 3}\\
\begin{array}{l}
 \Leftrightarrow {x^2} - 2x - 1 \le 0\\
 \Leftrightarrow 1 - \sqrt 2  \le x \le 1 + \sqrt 2 
\end{array}
\end{array}\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21 trang 204 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA