RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 5.38 trang 205 SBT Toán 11

Giải bài 5.38 tr 205 SBT Toán 11

Tính , biết rằng \(f\left( x \right) = \frac{1}{x} + \frac{2}{{{x^2}}} + \frac{3}{{{x^3}}}\)

A. 6 B. 10 C. 9 D. -14
ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: \(f'\left( x \right) =  - \frac{1}{{{x^2}}} - \frac{4}{{{x^3}}} - \frac{9}{{{x^4}}}\)

Suy ra \(f'\left( 1 \right) =  - 1 - 4 - 9 =  - 14\)

Chọn D.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.38 trang 205 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA