RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 16 trang 204 SGK Toán 11 NC

Bài tập 16 trang 204 SGK Toán 11 NC

Tính đạo hàm của mỗi hàm số sau tại điểm x0 được cho kèm theo

a) \(y = 7 + x - {x^2},{x_0} = 1\)

b) \(y = {x^3} - 2x + 1,{x_0} = 2\)

c) \(y = 2{x^5} - 2x + 3,{x_0} = 1\)

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết

a) y′ = 1 − 2x ⇒ y′(1) = −1

b) y′ = 3x2 − 2 ⇒ y′(2) = 10

c) y′ = 10x− 2 ⇒ y′(1) = 8

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16 trang 204 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 

 

 • Mai Hoa

  Tính đạo hàm hàm số :

  \(y=\sqrt[5]{2x^3+1}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  My Le

  tính đạo hàm của hàm số

  y=\(x.e^x.lnx\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hồng trang

  tính đạo hàm của hàm số

  y= \(\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem

  y=\(\sin\left(lnx\right)+\cos\left(lnx\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA