RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 17 trang 204 SGK Toán 11 NC

Bài tập 17 trang 204 SGK Toán 11 NC

Tìm đạo hàm của mỗi hàm số sau (a và b là hằng số)

\(\begin{array}{l}
a)y = {x^5} - 4{x^3} + 2x - 3\sqrt x \\
b)y = \frac{1}{4} - 13x + {x^2} - 0,5{x^4}\\
c)y = \frac{{{x^4}}}{4} - \frac{{{x^3}}}{3} + \frac{{{x^2}}}{2} - x + {a^3}\\
d)y = \frac{{ax + b}}{{a + b}}
\end{array}\)

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết

a) \(y\prime  = 5{x^4} - 12{x^2} + 2 - \frac{3}{{2\sqrt x }}\)

b) \(y\prime  =  - \frac{1}{3} + 2x - 2{x^3}\)

c) \(y\prime  = {x^3} - {x^2} + x - 1\)

d) \(y = \frac{a}{{a + b}}\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17 trang 204 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA