RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VDO.AI

Bài tập 5.39 trang 205 SBT Toán 11

Giải bài 5.39 tr 205 SBT Toán 11

Tính , biết rằng \(h\left( x \right) = \frac{x}{{\sqrt {4 - {x^2}} }}\)

A. 2 B. 1 C. \(\frac{1}{2}\) D. 4
ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

\(\begin{array}{l}
h\prime \left( x \right) = \sqrt {4 - {x^2}}  - x.\frac{{ - 2x}}{{2\sqrt {4 - {x^2}} }}\\
 = \frac{{2\left( {4 - {x^2}} \right) + 2{x^2}}}{{\left( {4 - {x^2}} \right)\sqrt {4 - {x^2}} }} = \frac{8}{{\left( {4 - {x^2}} \right)\sqrt {4 - {x^2}} }}\\
 \Rightarrow f\prime \left( 0 \right) = \frac{8}{{4.4}} = \frac{1}{2}
\end{array}\)

Đáp án là C

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.39 trang 205 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA