OFF
OFF
ADMICRO
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện Nhật đảo chính Pháp độc chiếm Đông Dương (3-1945) chứng tỏ

  • A. 
   Thời cơ của cách mạng Việt Nam chưa xuất hiện.
  • B. 
   Kẻ thù của cách mạng Việt Nam vẫn còn mạnh.
  • C. 
   Pháp trở thành kẻ thù trực tiếp cách mạng.
  • D. 
   Phát xít Nhật không đủ sức chống lại phe Đồng minh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Bước sang năm 1945, mặc dù gặp thất bại nặng nề ở mặt trận châu Á – Thái Bình Dương nhưng trước hành động của Pháp (ráo riết hoạt động, chờ thời cơ phản công quân Nhật), Nhật đã làm cuộc đảo chính lật đổ Pháp (9-3-1945) để độc chiếm Đông Dương. Điều này chứng tỏ Nhật – kẻ thù của Việt Nam vẫn còn mạnh -> thời cơ cho tổng khởi nghĩa vẫn chưa chín muồi.

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 211461

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON