ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Theo em nhận định cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là một cuộc cách mạng

  • A. 
   không mang tính bạo lực.
  • B. 
   có tính dân chủ điển hình.
  • C. 
   không mang tính cải lương.
  • D. 
   chỉ mang tính chất dân tộc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Đáp án A: Cách mạng tháng Tám là cuộc cách mạng mang tính bạo lực, kết hợp giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.

  - Đáp án B: Cách mạng tháng Tám có tính dân tộc điển hình, có tính dân chủ nhưng không điển hình.

  - Đáp án C: Cách mạng tháng Tám không mang tính cải lương, nó nhắm trúng kẻ thù của dân tộc lúc này phát xít Nhật, thực hiện nhiệm vụ quan trọng nhất là giải phóng dân tộc.

  - Đáp án D: Cách mạng mạng tháng Tám mang cả tính dân tộc và tính dân chủ nhưng tính dân tộc điển hình hơn.

  Đáp án cần chọn là: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 211443

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF