ON
ON
YOMEDIA
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam vì đã chấm dứt

  • A. 
   Vai trò lãnh đạo của giai cấp tư sản.
  • B. 
   Thời kì khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo.
  • C. 
   Vai trò lãnh đạo của giai cấp phong kiến Việt Nam.
  • D. 
   Hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã chứng tỏ trong cuộc đấu tranh với khuynh hướng dân chủ tư sản, khuynh hướng vô sản đã thắng thế.

  => Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo của cách mạng Việt Nam.

  => Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 211425

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF