ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Vì sao từ ngày 14-8, tuy chưa nhận được lệnh Tổng khởi nghĩa nhưng nhiều địa phương đã phát động nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền?

  • A. 
   Do căn cứ vào tình hình thực tế của cách mạng thế giới.
  • B. 
   Do vận dụng chỉ thị “Nhật- Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.
  • C. 
   Do mâu thuẫn dân tộc không thể điều hòa được nữa.
  • D. 
   Do nhạy bén của chính quyền các địa phương.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Từ ngày 14-8, tuy chưa nhận được lệnh Tổng khởi nghĩa nhưng căn cứ vào tình hình thực tế, đặc biệt là vận dụng sáng tạo bản chỉ thị “Nhật- Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, nhiều địa phương đã phát động nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền từ ngày 14-8-1945.

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 211459

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF