OFF
OFF
ADMICRO
02AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hình thức của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là đi từ

  • A. 
   Giành chính quyền ở thành thị tiến về giành chính quyền ở nông thôn.
  • B. 
   Giành chính quyền ở nông thôn, rừng núi tiến về giành chính quyền ở thành thị.
  • C. 
   Đấu tranh chính trị tiến lên khởi nghĩa vũ trang.
  • D. 
   Khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hình thức của cách mạng tháng Tám năm 1945 là đi từ khởi nghĩa từng phần (Cao trào kháng Nhật cứu nước – từ tháng 3 đến tháng 8 năm 1945) đến Tổng khởi nghĩa.

  Đáp án cần chọn là: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 211447

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON