OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Quá trình phát triển của cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam có đặc điểm gì nổi bật?

  • A. 
   Đồng loạt khởi nghĩa trên cả nước.
  • B. 
   Đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa.
  • C. 
   Nổ ra đồng thời ở cả nông thôn và thành thị.
  • D. 
   Nổ ra ở nông thôn, rừng núi rồi phát triển về đồng bằng, đô thị.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là một quá trình vận động đi từ khởi nghĩa từng phần, giành chính quyền từng bộ phận ở những nơi có điều kiện tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 211449

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON