ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đến tháng 9-1929, hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Việt Nam có sự thay đổi như thế nào?

  • A. 
   Phân liệt thành hai nhóm để thành lập các tổ chức cộng sản.
  • B. 
   Thành lập một Đảng Cộng sản ở Việt Nam.
  • C. 
   Tiếp tục thực hiện phong trào vô sản hoá.
  • D. 
   Tiếp tục xây dựng và phát triển lực lượng cách mạng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tháng 6-1929, đại biểu tổ chức cơ sở Bắc Kì quyết định thành lập Đông Dương Cộng sản đảng.

  Tháng 8-1929, các cán bộ lãnh đạo tiên tiến của Tổng bộ và Kì bộ Việt Nam Cách mạng thanh niên ở Nam Kì quyết định thành lập An Nam Cộng sản đảng.

  => Cho đến tháng 9-1929, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã phân liệt thành hai nhóm để thành lập các tổ chức cộng sản.

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 211428

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF