ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đâu không phải là luận điểm để chứng minh cho sự việc: Nhật đảo chính Pháp lại tạo ra một cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc ở Đông Dương?

  • A. 
   Chính quyền Pháp đã tan rã, chính quyền Nhật chưa ổn định.
  • B. 
   Quân Nhật đã gục ngã.
  • C. 
   Tầng lớp trung gian hoang mang.
  • D. 
   Quần chúng cách mạng muốn hành động.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nhật đảo chính Pháp đã tạo ra tình trạng khủng hoảng chính trị sâu sắc ở Đông Dương vì:

  - Chính quyền Pháp đã tan rã nhưng chính quyền Nhật chưa ổn định

  - Tầng lớp trung gian hoang mang

  - Quần chúng cách mạng muốn hành động

  Thời điểm này Nhật đang đóng vai trò thống trị Đông Dương => Quân Nhật lúc này chưa gục ngã.

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 211481

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF