OFF
OFF
ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Những thắng lợi nào sau đây đánh dấu chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi cùng hệ thống thuộc địa của nó cơ bản bị tan rã?

  • A. 
   Thắng lợi của nhân dân Môdămbích và Ănggôla. 
  • B. 
   Thắng lợi của nhân dân Ai Cập, Angiêri.
  • C. 
   Thắng lợi của nhân dân Môdămbích, Nam Phi.   
  • D. 
   Thắng lợi của nhân dân Ai Cập, Môdămbích.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 199970

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON