OFF
OFF
ADMICRO
15AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trở ngại chủ yếu nhất của EU và ASEAN trong quá trình liên kết là

  • A. 
   sự chi phối của các nước lớn bên ngoài.
  • B. 
   mâu thuẫn giữa lợi ích riêng mỗi quốc gia với lợi ích chung của khối.
  • C. 
   sự khác biệt về thể chế chính trị giữa các nước.
  • D. 
   sự chênh lệch về trình độ phát triển của các thành viên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 199961

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF