OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đâu  là nguyên nhân chung cơ bản dẫn đến 3 trung tâm kinh tế tài chính Mĩ – Tây Âu – Nhật Bản khủng hoảng suy thoái kéo dài  trong giai đoạn 1973 -1991?

  • A. 
   Tác động của khủng hoảng năng lượng năm 1973.
  • B. 
   Kinh tế Mĩ suy thoái kéo theo kinh tế Nhật Bản và Tây Âu
  • C. 
   Sự cạnh tranh quyết liệt của các nước công nghiệp mới.
  • D. 
   Sự chi phối ảnh hưởng của trật thế giới 2 cực và chiến tranh lạnh.           

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 199989

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON