OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhật Bản trở thành siêu cường tài chính số một thế giới từ

  • A. 
   thập kỉ 70 của thế kỉ XX.    
  • B. 
   nửa đầu những năm 80 của thế kỉ XX.
  • C. 
   thập kỉ 90 của thế kỉ XX. 
  • D. 
   nửa sau những năm 80 của thế kỉ XX.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 199993

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON