ON
ON
YOMEDIA
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ 2 là

  • A. 
   phát triển mạnh mẽ, vươn lên hàng thứ 2 thế giới sau Liên Xô.
  • B. 
   phát triển mạnh  mẽ trở thành trung tâm kinh tế -  tài chính lớn nhất thế giới.
  • C. 
   bị thiệt hại nặng nề về người và của do hậu quả của chiến tranh thế giới thứ hại.
  • D. 
   bị suy giảm nghiêm trọng vì phải lo chi phí cho sản xuất vụ khí.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 199973

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF