ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào dưới đây được xem là sự kiện khởi đầu cuộc“Chiến tranh lạnh”?

  • A. 
   Chiến lược toàn cầu của Tổng thống MĩRudơven.  
  • B. 
   Diễn văn của ngoại trưởng Mĩ Macsan.
  • C. 
   Đạo luật viện trợ nước ngoài của Quốc hội Mĩ.   
  • D. 
   Thông điệp của Tổng thống MĩTruman.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 199972

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF