ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào dưới đây không phải là tác động của phong trào giải phóng dân tộc đối với quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

  • A. 
   Sau khi giành độc lập, các nước tích cực tham gia đời sống chính trị thế giới.
  • B. 
   Góp phần làm “xói mòn” trật tự hai cực Ianta.
  • C. 
   Dẫn đến tình trạng đối đầu giữa các cường quốc về vấn đề thuộc địa.
  • D. 
   Dẫn đến sự ra đời của hơn 100 quốc gia độc lập trên thế giới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 199991

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF