OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hội nghị Ianta (2 – 1945) diễn ra căng thẳng, quyết liệt chủ yếu là do các nước tham dự Hội nghị

  • A. 
   có sự đối lập về mục tiêu và chiến lược.
  • B. 
   quan điểm khác nhau về việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.
  • C. 
   mâu thuẫn về vấn đề thuộc địa sau chiến tranh.  
  • D. 
   muốn giành quyền lợi tương xứng với vai trò của mình.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 199974

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON